Belangrijkste huisregels tuinpark De Oase

 

 1. De tuin moet worden gebruikt als nutstuin (moestuin/groentetuin/bloementeelt/kleinfruit). Er mogen geen permanente bouwsels (zoals schuurtjes) op de tuin worden geplaatst, met uitzondering van tuingereedschapskist en broeibakken.

 2. Er is 1 tuingereedschapskist toegestaan. Maximale hoogte: 60cm; breedte: 60cm; lengte: 325cm. Kleur: schutkleur (bruin of donker groen).

 3. Maximaal 4 broeibakken met een maximale hoogte van 60cm. Totale oppervlakte maximaal 3m2. Plaatsing minimaal 50cm vanaf padzijde en 25cm vanaf de tuingrens. Tijdelijke bouwsels, zoals afscherming aanplant met plastic tegen vorst is toegestaan.

 4. Niet meer dan 1/3 deel van je tuin met aardappelen beplanten en ieder jaar op een andere plek (zorg voor wisselteelt).

 5. Alle tuinafval wat niet op de composthoop kan, moet door de leden zelf naar huis worden afgevoerd. Tuinafval mag niet worden verbrand op de tuin.

 6. Vruchtbomen of struiken maximaal 2 meter hoog (tenzij deze aan de noordzijde aan de waterkant staan). Plaatsing 1 meter vanaf de padzijde en zodanig dat ze geen zonafname betekenen voor de omliggende tuinders.

 7. Maximaal 1 klaptafeltje, 2 stoelen (schutkleur) en 1 parasol (bij verlaten tuin uit het zicht weer opbergen). Er is een terras van maximaal 2 bij 2 meter toegestaan.

 8. De ligusterheg aan de zuidzijde (kant van de woningen) moet 2 meter hoog zijn. Deze mag niet worden uitgedund en mag niet worden beplant met andere zaken.

 9. De gemeenschappelijke tegelpaden mogen niet worden verplaatst of worden verwijderd.

 10. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een tuinslang voor het besproeien van je tuin.

 1. Je mag je tuin niet aan anderen onderverhuren. Als je je tuin door meerdere mensen laat gebruiken/onderhouden, dan blijft de huurder (ondertekenaar van contract) aansprakelijk voor alle zaken.

 2. Op de gemeenschappelijke composthoop mag alleen tuinafval worden gestort wat is geschikt is voor compostering. Dus geen metaal, blik, glas, steen en plastic. Hout/takken alleen indien fijngemaakt.

 3. Iedere tuinder (behoudens tuinders ouder dan 70 jaar) moet tenminste aan 4 van de 8 beschikbare werkochtenden hebben meegedaan, waarvan er 1 in de drukke periode mei t/m augustus (vetgedrukt). Zie ook Agenda werkochtenden.
  Boetes bij te weinig komen zijn:
  Bij 1x te weinig: 50 euro
  Bij 2x te weinig: 100 euro; Bij 2x te weinig komen gaan we al een verzoek tot gesprek bij de Bond indienen
  Bij 3x te weinig: 150 euro
  Bij 4x te weinig: 200 euro + (verzoek) beëindiging contract bij BVV